Regionale Scholengemeenschap

Project:Uitbreiding Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
Jaar oplevering:2006

Voor uitbreiding/nieuwbouw van een school te Bergen Op Zoom is gekozen om de vliesgevels uit te voeren in Reynaers CW50 waarbij de dichte vlakken in Colorbel zijn uitgevoerd, De kozijnen zijn uitgevoerd in CS68 en zijn voorzien van ventilatie roosters.

Naar overzicht